RankNameLevelAbyss PointsRaceClass
1Angelic6522,920,111ElyosCleric
2Zantetsu6518,238,658AsmodianAssassin
3Aim6518,096,107ElyosRanger
4Ohta6511,922,396ElyosAssassin
5iAnya659,407,657ElyosGunner
6Pansy658,358,966ElyosAssassin
7JohnnyBravo657,981,822AsmodianSorcerer
8Moony657,910,744ElyosAssassin
9Noblesse657,452,255AsmodianSorcerer
10Mystic657,290,115AsmodianSorcerer
11dirtywoody656,921,084AsmodianGunner
12Snickers656,916,452ElyosSongweaver
13Bardstyle656,735,232AsmodianSongweaver
14Tsanie656,497,472ElyosCleric
15OMegaPRO655,641,230AsmodianSongweaver